Project II Nauczanie Języków Obcych

ul. Jagiellońska 27/2
40-035 Katowice
tel. 665 123 850

Pearson Language Assessments organizuje egzaminy w celu umożliwienia osobom uczącym się języka angielskiego, dla których nie jest on pierwszym językiem, ocenę umiejętności i ich oficjalne potwierdzenie. London Tests of English (LTE) jest organizowany w kooperacji z Edexel.

Egzaminy LTE motywują i pomagają w nabyciu pewności siebie London Tests of English są egzaminami sprawdzającymi wiedzę w oparciu o scenariusze z życia codziennego, co pozwala uczniom posługującym się innymi językami na swobodną komunikację oraz zaprezentowanie swojej wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Egzaminy LTE są autentyczne i wymagają wiedzy przydatnej przy porozumiewaniu się. Egzaminy kładą nacisk na komunikację w sytuacjach z życia wziętych a nie na zapamiętywanie formalnego słownictwa i struktur językowych. Dlatego też testy oparte są o scenariusze z życia wzięte a nie o ćwiczenia gramatyczne i koncentrują się na umiejętnościach rozumienia i płynnej komunikacji.

Egzaminy LTE są komunikatywne i oparte o powszechnie dostępne na rynku materiały do nauki. Zadania egzaminacyjne na poszczególnych poziomach przypominają zadania pojawiające się w podręcznikach do komunikatywnej nauki języka dostępnych na rynku. Przygotowując się zatem do egzaminów wykorzystywać można różnorodne materiały i sytuacje.

Egzaminy LTE są wszechstronne - obejmują wszystkie cztery umiejętności. Umiejętności słuchania ze zrozumieniem, czytania ze zrozumieniem i pisania sprawdzane są w jednym egzaminie pisemnym a do egzaminu ustnego można przystąpić przed lub po egzaminie pisemnym. Dzięki nastawieniu na komunikatywność egzaminy są krótsze, równocześnie zapewniając wysoką jakość.

Egzaminy LTE sprawdzają i stanowią poświadczenie wiedzy. Testy przygotowywane są i oceniane przez zespół fachowców a kandydaci, którzy uzyskają pozytywną ocenę otrzymują zaświadczenie od największej instytucji organizującej egzaminy w Zjednoczonym Królestwie, Edexcel, Pearson Company.

Egzaminy LTE dostarczają informacji zwrotnych i upraszczają administrację. Stosując system bieżącego oceniania (e-Pen) i system usług centrum egzaminacyjnego w sieci (Edexcel Online) szybko informują o indywidualnych wynikach egzaminów.

LTE składają się z dwóch części: egzaminu pisemnego i ustnego. Część pisemna sprawdza umiejętność słuchania ze zrozumieniem, czytania ze zrozumieniem oraz pisania i oceniana jest przez zewnętrznych egzaminatorów w Zjednoczonym Królestwie. Egzamin ustny oceniany jest przez przeszkolonych egzaminatorów krajowych i przesyłany jest do Zjednoczonego Królestwa do zatwierdzenia przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

LTE mogą być zdawane na sześciu poziomach według standardów Common European Framework of References for Languages. (Ujednolicone Standardy Europejskie dla Języków).

 
Polityka Prywatności