Śląska Szkoła Jezyków Obcych Ekonomicznych - Licencjonowane centrum egzaminacyjne LCCI IQ, TELC, CCIP, CILS

Uniwersytet Ekonomiczny
Katowice, ul. Adamskiego 7
Budynek N, pok 310N, 107N
tel. (32) 257 77 86, 257 77 90

Jednostka pozawydziałowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prowadzi zajęcia dla osób zainteresowanych uczeniem się języka obcego ogólnego i ekonomicznego.

Śląska Szkoła Języków Obcych Ekonomicznych posiada następujące cele:

  1. kształcenie kadr dla potrzeb handlu, przemysłu i szeroko pojętych usług
  2. zagwarantowanie pracodawcom, że uzyskane kwalifikacje w ŚSZJOE są synonimem profesjonalizmu, kompetencji językowych.

Od początku silnie związana ze środowiskiem biznesu, zawsze dotrzymuje kroku zmianom zachodzącym w gospodarce. Dzięki temu nieustannie dostosowuje swoje programy do potrzeb zarówno ludzi zdobywających nowe kwalifikacje, jak i firm i przedsiębiorstw poszukujących wykwalifikowanych pracowników.

Śląska Szkoła Języków Obcych Ekonomicznych uzyskała licencję na przeprowadzanie egzaminów jako autoryzowane centrum egzaminacyjne:

  • z języka niemieckiego wspólnie z ICC -, ZD, ZDfB,
  • z języka angielskiego wspólnie z kapitułą egzaminacyjną Londyńskiej Izby Handlowo-Przemysłowej - London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications
  • z języka francuskiego wspólnie z Paryską Izbą Handlowo-Przemysłową – CCIP
  • z języka rosyjskiego wspólnie z TELC
  • z języka włoskiego wspólnie z Uniwersytetem w Sienie.

Wszystkie wymienione egzaminy przeprowadza Śląska Szkoła Języków Obcych Ekonomicznych. Egzaminy te są uznawane w krajach Unii Europejskiej, USA, Australii i Nowej Zelandii.


 
Polityka Prywatności