Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ośrodek egzaminacyjny TELC, LCCI, ETS

ul. Cieplaka 1c
Dąbrowa Górnicza
tel. 32 262 28 05

Certyfikaty międzynarodowe na poziomie C1 i C2 zaliczają obowiązkowy kurs języka angielskiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

1. Certyfikat LCCI

WSB jest centrum egzaminacyjnym LCCI, akredytowanym przez British Council i przez Londyńska Izbę Przemysłu i Handlu z Londynu - Examinations Board - do przeprowadzania egzaminów z angielskiego języka biznesu i korespondencji handlowej. LCCI - London Chamber of Commerce and Industry szkoli młodych ludzi, oferując kandydatom z około 90 krajów ponad 60 specjalizacji, w tym egzaminy językowe, które są uznawane i wysoko cenione na całym świecie.

Posiadanie certyfikatu LCCI stawia jego właściciela bardzo wysoko w hierarchii, która obowiązuje w świecie nowoczesnego biznesu. Certyfikat LCCI jest ceniony na całym świecie i uznawany jako międzynarodowy paszport ułatwiający zdobycie dobrej pracy w kraju i za granicą. 

Wykaz certyfikatów:

  • English for Bussiness

2. Certyfikat TELC

WSB jest Centrum Egzaminacyjnym TELC - International Language Certificates. Certyfikaty językowe TELC uznawane są na arenie międzynarodowej i są jednym z niezbędnych dokumentów wymaganym przy zatrudnieniu.

Wykaz certyfikatów:

  • Certificate in English (język angielski)
  • Zertifikat Deutsch (język niemiecki)

3. Certyfikat ETS

WSB jest partnerem ETS (Educational Testing Service), największej organizacji testującej na świecie, lidera w tworzeniu obiektywnych i rzetelnych certyfikatów językowych i narzędzi wspomagających naukę języków obcych. Umożliwia to przeprowadzanie egzaminów i wydawanie odpowiednich certyfikatów.

Wykaz certyfikatów:

  • Toeic Bridge - to rzetelna i trafna metoda oceny, sprawdzająca znajomość języka angielskiego osób, które dopiero zaczęły naukę języka angielskiego, w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania na poziomie od początkującego do średnio-zaawansowanego. Celem tego egzaminu jest poznanie poziomu zaawansowania zdającego i wskazanie kierunków dalszej nauki oraz pomiar przyrostu wiedzy w trakcie nauki.
  • TOEIC (Test of English for International Communication) - TOEIC jest egzaminem skupionym na testowaniu biegłości posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych. Egzamin sprawdza znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym. TOEIC jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem na świecie, wybieranym przez menedżerów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds. rekrutacji, uczelnie państwowe oraz prywatne, administrację państwową oraz klientów indywidualnych.
  • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) - jest to najczęściej zdawany egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego w kontekście studiów i środowiska akademickiego. Wynik z tego egzaminu jest podstawowym kryterium rekrutacyjnym stosowanym przez ponad 6 100 uniwersytetów, szkół wyższych oraz organizacji edukacyjnych w Wielkiej Brytanii, Europie Zachodniej, USA czy Kanadzie, łącznie w 110 krajach na całym świecie. Ponadto, różnego rodzaju agencje rządowe i fundacje stypendialne wykorzystują wynik z tego egzaminu w procesach decyzyjnych dotyczących programów rozwojowych, programów wymiany lub też planów stypendialnych. Rocznie do egzaminu podchodzi 800 000 kandydatów.
  • TFI (Test de français International) - to odpowiednik egzaminu TOEIC w języku francuskim, oparty na tej samej skali punktowej oceny kompetencji językowych i o bardzo zbliżonej strukturze do egzaminu z języka angielskiego. Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka francuskiego w biznesie. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka francuskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.
  • WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) - to egzamin przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie, w środowisku pracy. WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników.

 
Polityka Prywatności