English School of Communication Skills

ul. Staromiejska 7/103
40-013 Katowice
tel./fax 32 251 64 06
kom. 664 496 100
kom. 664 496 200

ESCS jest obecnie zarejestrowane jako centrum egzaminacyjne TELC (The European Language Certificates).

TELC - system międzynarodowych egzaminów językowych z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, będący członkiem Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej.

 Co gwarantuje certyfikat TELC?
  • międzynarodowy dokument językowy - uznawany przez kraje Unii Europejskiej (są niezbędnymi dokumentami przy ubieganiu się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej) i Urząd Służby Cywilnej w Polsce od poziomu B2 (Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Dz. U. nr.96 Certyfikaty językowe TELC są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.)
  • możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zjednoczonej Europy
  • możliwość zwolnienia z egzaminu lub zaliczenia kończącego lektorat języka obcego na UMCS
  • większą szansę dostania się na studia doktoranckie i uzyskania stypendium programu SOCRATES/ERASMUS

 
Polityka Prywatności